Wat is IO Consult?

Missie

Het is mijn missie om de integrale ontwikkeling (IO) van individu en samenleving te bevorderen door individuen (I) en organisaties(O) te ondersteunen. Ik help visie naar vorm te concretiseren door openheid in communicatie te stimuleren en door verantwoordelijkheid in handelen aan te moedigen. Daarmee wil ik voorwaarden creëren voor wezenlijke groei, diepgaand leren en vruchtbare samenwerking.

Resultaten

In mijn werk onderscheid ik verschillende resultaatgebieden, te weten:

Gebied Resultaat
Materieel Succes, Veiligheid, Overvloed
Fysiek Gezondheid, Welzijn
Emotioneel Voldoening, Geluk
Cognitief Kennis, Wijsheid
Moreel Deugd, Rechtschapenheid
Persoonlijk Realisatie, Zelf-actualisatie
Interpersoonlijk Solidariteit, Gemeenschap
Spiritueel Overgave, Vrijheid, Volheid

Waarden

Met focus op resultaat en gevoel voor het proces, zijn bewustzijn, integriteit, openheid, authenticiteit, dienstbaarheid en het dragen van eigen verantwoordelijkheid de belangrijkste kernwaarden bij begeleiding. Deze waarden bepalen de morele code en blauwdruk van waaruit ik werk.

Filosofie

IO Consult maakt in haar analyses en aanpak ondermeer gebruik van Ken Wilber’s integrale filosofie, de 3e stroming van cognitieve gedragstherapie, zoals ACT, Fred Kofman’s metamanagementtheorie, Will Schutz’s visie op mens en organisatie. Daarnaast hanteer ik als GZ-psycholoog een generalistische en holistische visie op mens en samenleving.

Volgens Wilber’s AQAL-model, verbind ik de objectieve tastbare buitenkant(het materiële, kwantitatieve “het”) en de subjectieve ervaarbare binnenkant(het psychologische, kwalitatieve “ík”) met het individuele (holistische) en collectieve (systemische en relationele) dimensies. Hoewel ik in mijn aanpak soms één van de vier dimensies meer zal benadrukken, ben ik bewust dat ze alle vier even belangrijk zijn en een rol spelen in het functioneren van mensen en organisaties. Zonder deze integrale zienswijze en benadering is het volgens mij onmogelijk om een duurzame oplossingen te vinden voor de vragen die mensen en organisatie (kunnen) hebben.

Betekenissen en associaties m.b.t. de naam IO 

  • Grieks-Lantijnse overwinnings- of vreugderoep (zoals in Io vivat)
  • Halfgodin uit de Griekse mythologie. Zeus werd verliefd op Io en om de woede en jaloezie van zijn jaloerse vrouw Hera te vermijden veranderde hij Io in een mooie witte koe. Zij is de stammoeder van Hercules, de grootste van alle helden. Verschillende landstreken zijn naar genoemd: Ionia(westkust van Klein-Azië) en Bosphorus. Toen Hermes Io redde doodde hij Argus, wiens ogen transformeerden in de staart van de pauw.
  • Naam van één van de manen van Jupiter (vulkanisch zeer actief)
  • ‘I’ (= individu / hele mens) en ‘O’ (= organisatie). Het gaat om de verbinding van het individu met de organisatie c.q. het collectief of gemeenschap. Het individu staat voorop en is primair. Pas wanneer het individu één en vrij is, kunnen er levende structuren ontstaan. Fundamentele goedheid van ieder mens is de basis van de verlichte samenleving. Aan de andere kant is het van belang door middel van een gezonde cultuur en structuren voorwaarde te creëren waarin mensen hun potentieel ten volle tot bloei kunnen brengen. ‘I’ staat voor verantwoordelijkheid en ‘O‘ staat voor solidariteit.
  • ´I´ staat voor het lineaire, het analytische, ratio, het mannelijke en Yang-energie.
  • ´O´ staat voor het circulaire, de intuïtie, het gevoel, het vrouwelijke, Yin-energie. Het gaat om de dynamiek tussen beide polariteiten en het vinden van een gezonde balans.
  • Je kunt ‘IO’ ook lezen als het cijfer tien (10). De voleinding en het begin van een nieuwe cyclus. Het cijfer tien (10) staat voor uitmuntend en excelleren. Er is niets hoger, het ultieme.
  • ‘IO’ staat ook voor Integrale Ontwikkeling volgens het model van AQAL (= AKWAL) volgens ken Wilber.
  • IO Consult (I.O.C.= Inclusie, Openheid en Controle). Deze drie letters verwijzen naar de 3 fundamentele interpersoonlijke relatie oriëntaties van Will Schutz
  •  ‘Consult’ betekent letterlijk ” samenkomst ter verkrijgen van raad en voorlichting; het verlenen van raad”.

Reacties zijn gesloten.