Voor verwijzers

Generalistische Basis GGZ

Door bezuinigingen en structuurwijziging veranderen de mogelijkheden in de GGZ. U heeft over deze wijzigingen al eerder uitgebreide informatie gekregen.
Eerstelijns Psychologische Zorg | EPZ, zoals de GZ-psychologen deze al jaren met succes aanbiedt, vervalt m.i.v. 2014.
Hiervoor komt de GB-GGZ | Generalistische Basis GGZ in de plaats.
Uw patiënten kunnen alleen voor verzekerde zorg in de GB-GGZ terecht, wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM IV. U dient -het vermoeden van- een specifieke stoornis in de verwijsbrief te vermelden.

Verwijzing, intake & zorgzwaarte

Werkwijze bij verwijzing naar mijn praktijk voor een GB-GGZ behandeling:
U, als verwijzer vermeldt op grond van de psychische klachten in de verwijsbrief de vermoedelijke stoornis (DSM IV), bijv. een angststoornis of depressie.
De verwijsbrief dient aan de eisen te voldoen (richtlijnen op website NZa – u heeft reeds een voorbeeld ontvangen). De verwijsbrief dient volledig te worden ingevuld en vanaf het eerste contact aanwezig te zijn in dossier.
Vervolgens wordt tijdens de intake in mijn praktijk de daadwerkelijke diagnose bepaald.

Van consulten naar zorgproducten

Binnen de GB-GGZ mag er niet langer behandeld of gedeclareerd worden in de vorm van consulten. Door de NZa (Nederlandse Zorgauthoriteit) is vastgelegd dat het verplicht is om te werken met zgn. zorgproducten (zorgprestaties): kort, middel of intensief. Voor Meer informatie, klik op deze link.

Deze zorgproducten zijn verschillend in behandelduur en hebben ieder een eigen vastgesteld tarief. Ingeval van verzekerde zorg wordt er een inschatting gemaakt wat de meest passende behandeling (de zorgzwaarte) is: kort, middel of intensief (totaal ca. 4, 7 of 11 gesprekken). Zowel over diagnose, zorgzwaarte als inhoud van de behandeling wordt u als huisarts geïnformeerd (indien toestemming cliënt).

Eigen Risico & Vergoedingen

Voor de GB-GGZ behandelingen is het verplichte eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder van € 360,= van toepassing. Verder is wettelijk bepaald dat de behandeling van sommige probleemgebieden (diagnoses) niet meer onder de verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ vallen. Sommige zorgverzekeraars voegen hier nog exta beperkingen aan toe.

Reacties zijn gesloten.