Uitgangspunten

Uitgangspunten voor The Human Element® en Radical Collaboration®

  • Mensen worden beschouwd als de kernkracht van organisaties en zijn de meest bepalende  factor voor het succes van de organisatie;
  • Organisaties functioneren optimaal wanneer de mensen die er werken hun potentieel en competenties volledig en onvervormd weten in te zetten ten behoeve van de organisatie waarvan zij deel uitmaken; De Human Element training en Radical Collaboration trainingen helpen mensen en organisaties hun potentieel te ontwikkelen in de mate dat zij dit wensen zodat zij effectiever en met meer bevrediging functioneren.
  • In onze benadering wordt het ‘zelfconcept’ beschouwd als één van de belangrijkste drijfveren voor ons handelen; het is letterlijk en figuurlijk de kern waar de zaak omdraait en bepalend voor de kwaliteit van de werkuitvoering en de effectiviteit van samenwerking;
  • Zelfkennis en persoonlijke bewustwording zijn daarom de belangrijkste eerste stap in het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld;
  • Via constructieve feedback en zelfacceptatie leidt inzicht in onszelf en persoonlijke bewustwording tot een groter gevoel van eigenwaarde;
  • Mensen met een positief gevoel van eigenwaarde zijn levenslustig, zelfbepalend, zelfbewust, voelen zich van betekenis, competent en waarderen zichzelf in positieve zin;
  • Belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van zelfinzicht is dat men in de meest brede zin van het woord open leert staan voor de eigen ervaring en naar anderen; open en onvervormde communicatie wordt gezien als de sleutel tot individuele ontwikkeling en daadwerkelijke verandering in organisaties;
  • Door openheid komt productieve energie en creativiteit vrij voor efficiënte en plezierige samenwerking. Deze energie wordt anders meestal ingezet voor het in stand houden van defensieve en disfunctionele patronen; deze openheid leidt uiteindelijk tot energieke, volwassen, eerlijke, accepterende, coöperatieve en prettige relaties;
  • Mensen ontplooien zich optimaal in een omgeving die gebaseerd is op de principes van participatie, vrijheid, openheid, erkenning, empowerment en menselijkheid;
  • De belangrijkste taak die organisaties (lees: leidingsgevenden) hebben is het creëren van condities waaronder werknemers gestimuleerd worden tot het realiseren van hun potentieel als werker en mens.

Reacties zijn gesloten.