Tarief

Particuliere cliënten

Generalistische Basis GGZ | GB-GGZ
Vanaf 2014 is het verplicht om de behandeling af te rekenen op basis van de vastgestelde tarieven voor de zorgproducten kort, middel of intensief. De zorgproducten hebben een eigen behandelingsduur en tarieven. Hierin zijn de volgende zorgactiviteiten begrepen:

 • intake, vragenlijsten, diagnostiek, indicatiestelling
 • behandelplan, behandelingscontacten
 • berichtgeving huisarts (indien toestemming)
 • dossiervorming, evaluatie, administratie, declaratie

Voorwaarden GB-GGZ
Om binnen de GB-GGZ voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts met een -vermoeden van- een stoornis noodzakelijk

 • Om binnen de GB-GGZ voor vergoeding in aanmerking te komen dient er tijdens de intake een stoornis worden vastgesteld
 • In de GB-GGZ is het verplichte eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder van  € 385,= van toepassing. Dit betekent dat u de medische kosten tot dat bedrag zelf moet betalen
 • Na de intake wordt met u afgesproken welk zorgproduct/tarief voor u van toepassing is
 • Ieder zorgproduct kent, inclusief de intake een gemiddelde behandeltijd; langer of korter behandelen heeft geen invloed op het te declareren eindtarief
 • Ieder zorgproduct kent directe en indirecte tijd; dit is in het eindtarief verrekend
 • Binnen een lopende behandeling is tevens de mogelijkheid voor telefonische of e-mail/e-health contacten
 • De transitieprestatie is bedoeld voor cliënten die in 2013 met een behandeling zijn gestart, waarvan er nog max. 2 consulten in 2014 vallen of voor cliënten die naar de GB-GGZ zijn verwezen, echter er blijkt geen sprake van een stoornis te zijn.

Consulten eigen rekening
Voor zorg die voor eigen rekening komt (onverzekerde zorg OVP) is het consulttarief € 90,- (Door de NZa vastgesteld max. tarief is € 94,44 per consult.) Een individueel consult duurt 45 minuten plus 15 minuten voorbereidings- en administratietijd.

Afspraak afzeggen? Doe het tijdig!
Wanneer u een gemaakte afspraak moet afzeggen, is het voor mijn praktijkplanning noodzakelijk dat u onze afspraak dan minimaal 1 werkdag van te voren (24 uur) afmeldt op telefoonnummer 06-15056479, dus a.u.b. niet per e-mail. Afmelden kan ook in de avonduren of het weekend. Wilt u indien u de voicemail krijgt duidelijk uw afmelding (datum + tijd) inspreken; het antwoordapparaat registreert het tijdstip van afmelding.
Wanneer u niet of te laat afmeldt, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht voor een bedrag van €. 45,- per te laat geannuleerd consult. Dit geldt voor al onze gemaakte afspraken, ook voor het eerste gesprek c.q. de intake. Na een afmelding ligt het initiatief voor het maken van een nieuwe afspraak bij u.

Zakelijke opdrachtgevers

Arbeidspsychologische dienstverlening
Arbeidspsychologische interventies voor bedrijven worden verricht op offertebasis.

Vrijstelling BTW
Diensten verricht door een Gezondheidszorgpsycholoog met een BIG registratie, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP zijn vrijgesteld van omzetbelasting op basis van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, van de wet OB. Onder diensten wordt de gezondheidskundige verzorging verstaan (diagnose, behandeling, preventie), die wordt verricht met geen ander doel dan de bescherming, inclusief instandhouding of herstel, van de gezondheid van personen.

Overzicht gecontracteerde zorgverzekeringen:

18
 • 7084 De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
19
 • 0101 N.V. Univé Zorg
 • 0212 Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
 • 0420 NV VGZ Cares
 • 0699 IZA Zorgverzekeraar NV
 • 0736 NV Zorgverzekeraar UMC
 • 3330 Aevitae (NV VGZ Cares)
 • 3334 IZA-VNG
 • 7095 VGZ Zorgverzekeraar N.V.
 • 8956 Aevitae (VGZ)
 • 8965 Caresco BV (VGZ)
 • 8972 IAK Volmacht B.V. (VGZ)
 • 9015 IZZ Zorgverzekeraar N.V.
 • 3341 Turien & Co. Assuradeuren (VGZ)
 • 8995 Caresco (NV VGZ Cares)
20
 • 0104 Delta Lloyd Zorgverzekering N.V.
 • 0201 OHRA Ziektekostenverzekering N.V.
 • 7053 OHRA Zorgverzekeringen N.V.
 • 7119 OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua
 • 9664 Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Delta Lloyd en OHRA
 • 9991 OWM CZ groep U.A. Buitenlandse verzekerden
21
 • 2650 Regeling Zorg Asielzoekers
 • 3332 Menzis Zorgverzekeraar N.V.
 • 3333 Anderzorg N.V.
 • 7054 Azivo Zorgverzekeraar N.V.
22
 • 0403 ASR Ziektekostenverzekeringen
 • 3328 Aevitae (ASR Ziektekosten)
 • 3336 Ditzo Zorgverzekering
 • 7032 Eno Zorgverzekeraar N.V.
 • 7085 OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA
 • 8959 Caresco BV (ASR Ziektekosten)
 • 8973 IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten)
 • 9018 De Amersfoortse
 • 9019 ASR VERZEKERINGEN
 • 3339 BeterDichtbij
 • 3343 ONVZ Ziektekostenverzekeraar
 • 3348 Turien & Co Assuradeuren (ASR Ziektekosten)
23
 • 7029 Zorgverzekeraar DSW UA
 • 7037 OWM Stad Holland Zorgverzekeraar UA
 • 3340 ANNO12
 • 3344 inTwente Zorgverzekeraar
24
 • 0211 FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • 3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
 • 3313 Interpolis Zorgverzekeringen NV
 • 3314 OZF Zorgverzekeringen N.V.
 • 3329 Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
 • 7125 AGIS Zorgverzekeringen, Groep Buitenlands Recht
 • 8958 Aevitae (Avéro Achmea)
 • 8960 Nedasco BV / Caresco BV (Avéro Achmea)
 • 8971 IAK Volmacht B.V. (Avéro Achmea)
 • 9086 Pro Life Zorgverzekeringen
 • 3342 Turien & Co. Assuradeuren (Avéro Achmea)
 • 9551 Coöperatie VGZ UA

Reacties zijn gesloten.