Kwaliteit

Werkelijke kwaliteit zit in de mate waarin mensen zich betrokken voelen.
Het gaat er dan om dat mensen zich aan elkaar verbinden en aan het resultaat. In die zin is werkelijke kwaliteit is een uitdrukking van liefde, d.w.z. een uitdrukking van werkelijke betrokkenheid op wie we zijn en wat we doen. Het is uiteindelijk dus iets wat we gezamenlijk doen of maken.

Als GZ-psycholoog sta ik officieel ingeschreven in het BIG-register van de overheid. onder nummer 19050646025 en Register-psycholoog NIP. Tevens ben ik officieel geregistreerd als Arbeids- en Organisatiepsycholoog en hanteer ik de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.vrijgevestigde-ggz_kwaliteitsstatuut_tvdreijden

BIG registratie GZ-psycholoog

Generalistisch en inzetbaar in alle sectoren van de gezondheidszorg. Dat is de gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog). Nederland heeft ongeveer 12.500 gz-psychologen. Ongeveer de helft daarvan is aangesloten bij het NIP. Hieronder vindt u meer informatie over het werk en de opleiding van een gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog).

Meer informatie leest u in het themadossier Herregistratie gz-psycholoog van de sector Gezondheidszorg.

Werkzaamheden
De gz-psycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen en problemen in de levenssfeer. Ook behandelt een gz-psycholoog de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Hoofdtaken zijn diagnostiek en behandeling.

(klik voor doorlink naar BIG-register)

Reacties zijn gesloten.