Aanmelding

Ik werk praktisch, probleemgericht en, indien nodig, in nauwe samenwerking met de huisarts. Er zijn diverse huisartsen en andere hulpverleners uit de regio die met mij samenwerken.

Nadat je je telefonisch aangemeld hebt via mijn mobiele telefoonnummer (0615056479) of via deze website (contact), streef ik er naar om zo snel mogelijk contact met je op te nemen om een eerste afspraak te maken. Dit kan meestal binnen een week. Er zijn geen wachttijden.

Ik vraag van te voren om je persoonsgegevens en later om een korte vragenlijst online in te vullen. Tevens verzoek ik je een kopie van je verzekeringspas en ID (rijbewijs of paspoort) mee te nemen naar je eerste afspraak in verband met de vergoeding door jouw verzekering. Indien je voor vergoeding door jouw verzekeringsmaatschappij in aanmerking wenst te komen, dan is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk.

In een eerste gesprek (intake) wordt nader ingegaan op de situatie en probeer ik met jou de situatie in kaart te brengen. Gekeken wordt naar wat de klachten veroorzaakt heeft en/of in stand houdt. Daarnaast zal worden bekeken wat je sterke kanten zijn die je kunnen helpen bij het oplossen van het probleem. Ik zal met je meedenken en je helpen tot een oplossing te komen.

In sommige gevallen zal ik adviseren om andere, meer gespecialiseerde hulp te zoeken, die vooral gericht op meer complexe en specialistische zorg.

Reacties zijn gesloten.