Privacy

Het omgaan met vertrouwelijke gegevens

Als je bij mij aanklopt voor hulp wilt je natuurlijk dat jouw hulpvraag, klachten en problemen vertrouwelijk worden behandeld. Je kunt er op vertrouwen dat ik zonder jouw toestemming met niemand informatie uitwisselen. Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscode van het N.I.P. en aan de privacywet. Dit betekent dat er geen informatie over jou aan derden wordt verstrekt, zonder jouw voorafgaande schriftelijke toestemming. Er wordt niets overlegd als je dat niet wilt. Van jouw behandeling wordt een dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. Je mag uw dossier inzien, ouders mogen de dossiers van hun kinderen, jonger dan 12 jaar ook inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen. Vanaf zestien jaar heeft de cliënt zelfstandig recht op inzage. De dossiers worden zorgvuldig bewaard, in afgesloten dossierkasten. Na afloop van het hulptraject wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, na 10 jaar vernietigd. Op jouw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd.

Beroepscode

Ik werk volgens de beroepscode van het N.I.P. , waarin de beroepsethische regels zijn vastgelegd. Hierin zijn onder andere wetenschappelijke fundering, openheid van handelen, beroepsgeheim en een klachtenprocedure geregeld. Door de opname in het BIG-register heb ik een wettelijk beschermde specialistentitel en val ik onder de tuchtrechtspraak. Je kunt de N.I.P. beroepscode en de privacyregels ook inzien via onderstaande link: http://www.psynip.nl/website-openbaar-documenten-nip-algemeen/beroepscode-voor-psychologen.pdf

Klachten

Ik zal je met respect te behandelen, correcte informatie te geven en de behandeling te geven die bij je past.

Waar mensen werken kunnen ook misverstanden ontstaan. Als je het met bepaalde zaken niet eens bent, of je bent ontevreden, laat het mij dan weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden.

Als het bespreken van uw twijfels of ongenoegen naar jouw mening niet helpt, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen. Dit kunt u doen bij het N.I.P., het Nederlands Instituut voor Psychologen, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog tijdens het uitoefenen van het beroep. Je kunt bij het N.I.P. geen klachten indienen over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer en claims over financiële schade t.g.v. het handelen van de psycholoog.

Reacties zijn gesloten.