Integrale visie op welzijn

Ons lichaam, onze emoties, gedachten, gedrag, sociale relaties en vragen op gebied van zingeving vormen een samenhangend geheel. Daarom hanteer ik een integrale visie op geestelijke gezondheid, welzijn en samenleven.
Velen van ons hebben een diepliggende wens om onze menselijke mogelijkheden tot bloei te brengen. Dit verlangen vormt het vertrekpunt voor mijn benadering. In mijn werk gaat het altijd om het afstemmen van jouw concrete levenssituatie op jouw beste weten en kunnen.

Integrale therapie maakt gebruik van geïntegreerde technieken uit diverse therapeutische werkvormen. Het putten uit verschillende bronnen schept een waaier van mogelijkheden in het therapeutisch proces, waardoor je meer geboeid kunt blijven door de rijkdom van ervaringen die je op die manier bewust kunt worden.

 

 

Reacties zijn gesloten.