The Human Element®

Je zelfinzicht vergroten?

In deze training bieden wij je de mogelijkheid om je zelfbewustzijn op een dieper niveau te vergroten. Bewustwording door open en eerlijk te zijn naar jezelf. Persoonlijke angsten, rigiditeit en defensies ontdekken en ervaren. Daarmee te werken en keuzes te maken naar authentieker gedrag om zo je eigen leven bewuster richting te geven.

Open communicatie naar jezelf en anderen als sleutel tot individuele ontwikkeling die gebaseerd is op persoonlijke verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen.

The Human Element theorie is een heel dynamische en krachtige manier om ons bewustzijn van onszelf te vergroten en om zo onze relationele vaardigheden uit te breiden. De meeste mensen die leren werken met de FIRO theorie merken dat het een enorme impact heeft op henzelf als mens, als professional en op de manieren waarop zij in relatie staan tot zichzelf en anderen.

Zelfbewustzijn in de zin van ‘selfawareness’ is één van de sleutels tot deze benadering omdat we ervan uitgaan dat we allereerst onszelf moeten begrijpen om in staat te zijn anderen te begrijpen en succesvolle relaties met anderen aan te gaan.

FIRO staat voor Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Eén van de dingen die de FIRO theorie zo bijzonder maken is dat deze zeer toegankelijk is. De meeste mensen die kennis maken met de FIRO theorie pikken heel snel op wat het inhoudt en zijn in staat om de link naar hun eigen leefsituatie te leggen. Dit laat zien dat mensen heel snel de relevantie ervan zien voor hun eigen leven, relaties en situaties.

De sleutel tot het begrijpen van het programma is zelfbewustzijn in de zin van ‘self awareness’ of zelfkennis. Veel van het programma is opgezet om je op een groot aantal manieren te stimuleren en te faciliteren om je meer bewust te worden van jezelf. Een aantal van deze manieren, waarmee we in de training werken worden hieronder toegelicht.

Bronnen van zelfkennis:

Beelden, voorstellingen Het gebruik van je verbeelding, creatieve visualisatie, geleide fantasie, meditatie en reflectie.
Feedback Informatie van andere deelnemers teruggekoppeld naar jou.
Acties De activiteiten, oefeningen, waaraan je zult deelnemen, de verbale en nonverbale interactie met anderen in het programma.
Globale zelfwaarneming Zoals je jezelf in grote lijnen ziet in relatie tot anderen en tot jezelf.
Gedetailleerde zelfwaarneming  De informatie die je zult verzamelen uit de psychometrische instrumenten, die we in het programma gebruiken.
Participatie Misschien verrassend; je bereidheid om als deelnemer in het programma te stappen is een directe bron van zelfkennis.
Jouw reacties Jouw reacties Dit is één van de meest nuttige bronnen van zelfkennis en je wordt actief aangemoedigd om in de loop van het programma je eigen reacties te noteren.

Doelstellingen training

  • Versterk je emotionele intelligentie
  • Verwerf meer zelfbewustzijn en zelfinzicht
  • Vergroot je zelfrespect- en zelfvertrouwen
  • Leer jezelf en anderen beter te vertrouwen en respecteren
  • Neem verantwoordelijkheid voor de keuzes die je in je loopbaan en privé-leven maakt

 

Reacties zijn gesloten.