Radical Collaboration®

Veerkrachtige werkrelaties creëren

Deze driedaagse interactieve training is ontwikkeld om mensen vijf praktische en onmiddellijk inzetbare vaardigheden te leren. Deze vaardigheden zijn essentieel voor het bouwen aan veerkrachtige samenwerkingsrelaties. In bijna alle samenwerkingssituaties bestaan verschillende belangen. En waar verschillende belangen spelen, liggen conflicten op de loer. De methodiek Radical Collaboration® is relevant voor iedereen die beter om wil leren gaan met tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten. Mensen leren achtergronden en processen van samenwerken en conflicten kennen. Zij kunnen daardoor bewuster en effectiever sturen op gezamenlijk resultaat en een veerkrachtige relatie. Radical Collaboration® is in het bijzonder nuttig voor hen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van betere samenwerking binnen organisaties. Deze driedaagse interactieve training leert mensen vijf praktische vaardigheden aan welke essentieel zijn voor het bouwen aan gezonde samenwerkingsrelaties.

Resultaten

Radical Collaboration® leidt tot :

  • creëren van een omgeving van vertrouwen
  • omlaag brengen van de kosten van conflicten in geld, tijd en verloren creativiteit
  • veranderen van vijandige relaties in gezonde relaties
  • productiever maken van relaties in werkverband

Kenmerken Radical Collaboration®

Kenmerkend voor Radical Collaboration (=Roestvrij Samenwerken) is dat de nadruk ligt op de belangen van beide partijen: een gezonde samenwerkingsrelatie impliceert namelijk dat wederzijdse belangen worden gerespecteerd, waarbij de samenwerking is gediend bij een lange termijn strategie. De toegevoegde waarde van Radical Collaboration is hierin dat de persoon zich helemaal bewust is van de rol van zijn eigen normen, waarden en gevoeligheden en deze zó hanteert dat hij contact maakt gericht op gemeenschappelijk succes.

Reacties zijn gesloten.