Achtergrond ceremonies met plantleraren.

Ken jezelf

Echte wijsheid begint met eerst te erkennen wat we niet weten. Het oude Griekse adagium “Ken uzelf” is nog steeds een geldig advies. Onderzoek naar de diepte van wie we zijn, is de weg. Betrouwbare kaarten en gidsen hebben door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van een richtingsgevoel. Dat was vroeger zo en dat nog steeds het geval.

“Ken uzelf” (Grieks: γνῶθι σεαυτόν = gnōthi seauton

De mysteries van Eleusis

Een manier om deze persoonlijke en existentiële vragen te onderzoeken, is door middel van ceremonies met psychoactieve planten, die zowel de functie van medicijn, leraar als sacrament kunnen vervullen. Deze ceremonies zijn zo oud als de mensheid en worden nog steeds door veel inheemse volkeren over de hele wereld gebruikt. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit soort ceremonies een onlosmakelijk deel van onze menselijke geschiedenis en evolutie uitmaken. Ze stonden aan de bakermat van onze Westerse beschaving. Zo werden bijvoorbeeld, over een periode van bijna 2000 jaar, mensen in het oude Griekenland geïnitieerd in de mysteriën van het leven tijdens de inwijdingsrituelen die jaarlijks in Eleusis werden gehouden. De deelnemers aan deze inwijdingsceremonies kregen transformerende realisaties die hun kijk op leven dood diepgaand veranderden. Velen verloren hun angst voor de dood en kregen een diepergaand inzicht in hun bestaan en hun rol in het leven. Die inzichten zouden ondermeer zijn opgewekt door een krachtig psycho-actief ingrediënt in de kykeon. Een van de ingrediënten van kykeon was gerst, en de gerst was waarschijnlijk geïnfecteerd met moederkoorn. Deze stof had een hallucinogeen effect, dat vergelijkbaar is met LSD. Bijna alle grote filosofen uit de Oudheid namen hieraan deel. Het was een onlosmakelijk deel van hun samenleving en van de religie die geen naam had. Het was op straffe van de dood verboden te spreken over wat er precies plaatsvond tijdens deze ceremonies, waar men zich soms een jaar op moest voorbereiden. Daardoor bleven de mensen deze ceremonies steeds fris tegemoet te treden en bleef het mysterie eeuwenlang en tot aan de dag van vandaag behouden.

Een oud Grieks reliëf van Persephone die een psychedelische paddenstoel deelt met haar moeder…

Blijkbaar hadden de oude Grieken een manier gevonden om deze krachtige instrumenten voor transformatie en zingeving te integreren in hun hoogstaande samenleving. Hoe anders kijken overheid en kerk in deze tijd naar vergelijkbare ontwikkelprocessen. Er werd door de eeuwen heen eerder een sterk repressief beleid gevoerd, en dat is nog steeds het geval. Gelukkig wordt er de laatste jaren weer veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en therapeutische effecten van deze middelen. De uitkomsten daarvan zijn veelbelovend.

Wij van Spiral Vision willen graag gidsen zijn, die je ondersteunen bij het ontwikkelen van je innerlijke kompas, je soevereiniteit en je vermogen om meer lief te hebben zodat je je meer kunt overgeven aan het leven dat geleefd wil worden. We plaatsen ons niet in de positie van professionele experts die alles al weten, of je vertellen wat goed of fout is. We beschouwen onszelf meer als medereizigers op het pad. Wij delen onze ontdekkingen graag met jou en wisselen graag ervaringen, ideeën en inzichten met je uit.

We hebben de overtuiging dat dit soort ceremonies nog steeds van grote betekenis kunnen zijn in onze moderne samenleving, al vraagt dit natuurlijk wel aanpassingen. Misschien is de urgentie zelfs nog groter dan voorheen, gezien de grote mondiale uitdagingen waarvoor wij staan en de zingevingscrisis waarin we ons nu bevinden. Vertrouwde referentiekaders van geloof en verouderde maatschappelijke ideologieën beginnen langzaam af te brokkelen.

Reacties zijn gesloten.